AD Niva

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000449680

NIP: 8971787685

Wysokość kapitału zakładowego, tj. 117 322 400,00zł;

Kontakt

Anna Kozłowska
Prezes Zarządu
anna.kozlowska@adniva.pl

Zobacz opis spółki

Podstawowym obszarem działalności spółki jest inwestowanie w nowe technologie oraz inwestycje o charakterze kapitałowym. Inwestując w podmioty gospodarcze wykorzystujące innowacyjne technologie, Spółka umożliwia ich rozwój, tworzy nową jakość zarządzania i współpracy. Poprzez inwestycje AD Niva zwiększa nie tylko wartości materialne spółek, ale także rozwija myśl techniczną oraz stwarza nowe miejsca pracy.

Spółka regularnie monitoruje rynek w tym zakresie oraz poszukuje nowych projektów inwestycyjnych.

AD Niva oferuje szeroki zakres usług doradczych m.in. w zakresie doradztwa strategicznego oraz finansowego.